FANDOM


Vbscript programozási példák alapvető példák

Szöveg mezőkre bontásaSzerkesztés

Szintaxis:

tömbváltozó = Split(szövegváltozó[, mezőválasztó[, szetetszám[, komparálási_mód]]])

szövegváltozó: string változó, amelyet mezőkre kell bontani mezőválasztó: Mezőket elválasztó karakter, melyek mentén a szöveg szétbomlik szetetszám: Megadja hogy hány részre bontsuk a szöveget. ha az érték -1, akkor a teljes szöveg szétbomlik. komparálási_mód: 0 esetén bináris komparálás, 1 esetén szöveges komparálás történik.

Példa:

Dim szoveg, tomb
szoveg = "Példa;VBScript;szöveg"
tomb = Split(szoveg, ";", -1, 1)
' tomb(0) tartalma: "Példa"
' tomb(1) tartalma: "VBScript"
' tomb(2) tartalma: "szöveg"

Külső program indításaSzerkesztés

A Vbscript program a mindenkori bejelentkezett felhasználó jogosultságával fut. A példa egy egyszerű szöveges szerkesztőt a Notepad-ot indítja el.

Set futtato = CreateObject("WScript.Shell")
Set objExec = futtato.Exec("notepad")

Külső program indítása és várakozás a bezárásraSzerkesztés

A Vbscript program a mindenkori bejelentkezett felhasználó jogosultságával fut. A példa egy egyszerű szöveges szerkesztőt a Notepad-ot indítja el. Az előző példa azzal a funkcióval bővült, hogy 100ms időközönként várakozik az elindított külső program státuszára. Amíg az fut, az értéke 0. Ha a státusz érték megváltozik, egy ablakban megjelenik a változó értéke.

Set futtato = CreateObject("WScript.Shell")
Set objExec = futtato.Exec("notepad")
Do While objExec.Status = 0
 WScript.Sleep 100
Loop
WScript.Echo "Visszatérési érték: " & objExec.Status
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.